Tổng thống Ukraine thất vọng trước sự thờ ơ của Trung Quốc